หอเกียรติยศ - เวิลด์ 133

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
KANiJE
วันที่ 06.03.2023 เวลา 00:09

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
CSDS
วันที่ 06.03.2023 เวลา 16:15

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
KLASSIK
วันที่ 08.03.2023 เวลา 00:01

รางวัลประจำวันจาก 2023-03-29

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
Nocturne

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Hoztrish

นักปล้นสะดมประจำวัน
Daddy Ashen

นักปล้นสะดมประจำวัน
Gardiyan

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
The Rat King