เวิลด์ 133 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 968
หมู่บ้านทั้งหมด: 187.750 (193.96 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 110.750
หมู่บ้านคนเถื่อน: 77.000
หมู่บ้านโบนัส: 7.640
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 209 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 81
ข้อความที่ถูกส่ง: 68.870 (71.15 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 25.680 (26.53 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 192.285 (198.64 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 43.409 (44.84 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 175
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 732
คะแนนทั้งหมด: 1.033.529.247 (1.067.696 ต่อผู้เล่น, 5.505 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 19.008.022.591
 • 19.387.073.550
 • 22.426.109.689
กองกำลังทั้งหมด:
 • 306,534 ล้าน
 • 189,620 ล้าน
 • 211,047 ล้าน
 • 171,504 ล้าน
 • 21,052 ล้าน
 • 93,979 ล้าน
 • 4,678 ล้าน
 • 55,548 ล้าน
 • 13,177 ล้าน
 • 8,509 ล้าน
 • 4.444
 • 12.902
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 316667
 • 195888
 • 218024
 • 177174
 • 21748
 • 97086
 • 4833
 • 57385
 • 13613
 • 8790
 • 5
 • 13
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1633
 • 1010
 • 1124
 • 913
 • 112
 • 501
 • 25
 • 296
 • 70
 • 45
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Koc-moc
เผ่าใหม่ล่าสุด: MKD

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 12:42