เวิลด์ 133 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 6909
หมู่บ้านทั้งหมด: 80.494 (11.65 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 22.708
หมู่บ้านคนเถื่อน: 57.729
หมู่บ้านโบนัส: 3.071
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 22 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 498
ข้อความที่ถูกส่ง: 29.349 (4.25 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 13.703 (1.98 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 99.853 (14.45 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 2.815 (0.41 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 342
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.576
คะแนนทั้งหมด: 32.239.579 (4.666 ต่อผู้เล่น, 401 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 414.066.065
 • 406.316.449
 • 447.320.586
กองกำลังทั้งหมด:
 • 8,505 ล้าน
 • 6,357 ล้าน
 • 6,130 ล้าน
 • 1,289 ล้าน
 • 1,454 ล้าน
 • 3,255 ล้าน
 • 119.595
 • 447.153
 • 332.046
 • 115.001
 • 7.309
 • 1.729
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 1231
 • 920
 • 887
 • 187
 • 210
 • 471
 • 17
 • 65
 • 48
 • 17
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 106
 • 79
 • 76
 • 16
 • 18
 • 40
 • 1
 • 6
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Caniballecter
เผ่าใหม่ล่าสุด: TOP

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 20:27