Svijet 133 Postavke

Brzina igre 2
Brzina jedinica 0.5
Faktor proizvodnje resursa 1
Mriješćenje barbarskog sela 400% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Mriješćenje bonus sela 30% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Sruši građevinu Aktivno
Moral Aktivno (bazirano na vremenu)
Milisekunde Aktivno
Limit lažnih napada. neaktivno
Sustav istraživanja Pojednostavljeno istraživanje
Crkva neaktivno
Osmatračnica neaktivno
Sustav potrage Aktivno
Postignuća Aktivno
samonadograđujuća barbarska sela Aktivno (do 1200 bodova)
Bonus sela Omogućena sela s bonusima
Vrijeme za prekid napada 10 minuta
Vremenski okvir za otkazivanje transporta 5 minuta
Noćni bonus neaktivno
Zaštita od napada za nove igrače 5 dana
maks. omjer napadača (napadača : branitelja) 20:1 za prvih 30 dana
Zastave Aktivno
Prikupljanje Aktivno
Plijen Aktivno
Utvrda neaktivno

Jedinice

Strijelci Aktivno
Sustav izviđača Izviđači mogu uočiti postrojbe, građevine, sirovine i tuđe jedinice
Paladin Aktivan, mogu se naučiti vještine.
Milicija Aktivno

Plemić

Kupi koristeći Zlatnici
Maksimalni doseg plemića 150 polja
Odanost se smanjila zbog plemića 20-35
Porast odanosti po satu 2

Konfiguracija

Limit članova po plemenu 30
Mogućnosti napadanja članova plemena Napadi na članove plemena ne pretvaraju se u posjete i time čine štetu
Razine plemena Aktivno
Čuvanje računa Aktivno
Ograničenja čuvanja računa Ograničen pristup čuvaru nakon što je račun bio na čuvanju 30 dana u zadnjih 60 dana.
Slobodna trgovina Aktivno, vremensko ograničenje na temelju starta individualnog igrača
Podrška izvan plemena Moguća je podrška selima izvan plemena igrača
Moguć odabir smjera početka neaktivno
Uvjeti za pobjedu Nakon 180 dana, jedno pleme mora držati barem 65% sela igrača na 10 dana
Datum početka ožu 02,2023 10:00